مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

مراجعه به مطب فقط با داشتن وقت ملاقات ممکن است.


برای گرفتن وقت ملاقات یا:


روزهای دوشنبه و چهارشنبه بین ساعت ۱۲ الی ۱۲،۳۰دقیقه با تلفن مطب تماس بگیرید.


و یا ایمیل زده و تقاضای وقت ملاقات کنید.

وقت ملاقات


قات

به سایت من خوش آمدید

در این سایت با شیوه کار و خدمات مطب من آشنا میشوید و برای آشنایی با روان درمانی و مشاوره مطالب و نوشته های مرا میخوانید.

مطالب مرتبط

نوشته های بزبان فارسی

تمرینهای آرمیدگی


آرامش یابی و تقویت سطح

هوشیاری


مهارتهای کنارآمدن با استرس

دکتر محمد راه رخشان

روانشناس متخصص بالینی

زوج درمانی و خانواده درمانی


Psychologische Praxis

Wartenau 1

D-22089 Hamburg


Tel.: 040 41307797

Fax: 040 41307820

صفحه اختصاصی

(فقط با کد ورودی)

ثبت نام

شرکت در دوره های آموزشی


مطب برای رواندرمانی و مشاوره به همراه خدمات ویژه آموزشی، توانبخشی و پیشگیری 


وقت ملاقات با ایمیل


قات

Deutsch  آلمانی

 •  dr.rahrakhshan@psych-praxis.org