مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

Psychologisch-Psychotherapeutische Praxis

Dr. Phil. Dipl.-Psych. Mohammad Rahrakhshan

Fachpsychologe für Klinische Psychologie BDPهمچنین میتوانید با فرم زیر درخواست نوبت ملاقات کنید

مراجعه به مطب فقط با داشتن وقت ملاقات ممکن است.


برای گرفتن وقت ملاقات در این روزها با تلفن مطب تماس بگیرید


دوشنبه ها و چهارشنبه ها بین ساعت 12 الی 12.30  نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

Mobil / Telefon

Ladevorgang läuft...